Trung tâm Phân tích Thí nghiệm Địa chất


Tổ chức của Trung tâm.
1. Lãnh đạo Trung tâm phân tích thí nghiệm có Giám đốc Trung tâm và không quá 2 phó Giám đốc.

Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Liên đoàn trưởng Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam về các nhiệm vụ được giao; điều hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Trung tâm; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Tổ trưởng sản xuất, bộ phận nghiệp vụ, bảo vệ, phục vụ; xây dựng quy chế làm việc; ký các văn bản chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao và các văn bản khác theo phân cấp và ủy quyền của Liên đoàn.

Phó Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm về lĩnh vực công tác được phân công.

2. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm.

Trung tâm phân tích thí nghiệm gồm có các tổ sản xuất và bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ giúp việc sau khi có sự đồng ý của Liên đoàn.

Trụ sở của Trung tâm tại 16/9 Kỳ Đồng, P.9, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Bản đồ vị trí
Powered By Subgurim(http://googlemaps.subgurim.net).Google Maps ASP.NET

Xem bản đồ lớn
Lượt truy cập
1636472
Hình hoạt động