Trung tâm Địa Vật Lý


Máy móc thiết bị

1. Máy thăm dò địa chấn

    Gồm 2 trạm địa chấn RAS 24 do hãng Seistronix, Hoa Kỳ sản xuất. Thực hiện các nhiệm vụ về địa chấn như: địa chấn khúc xạ, địa chấn phản xạ, địa chấn nông phân giải cao và đánh giá các tác động rung do nổ mìn khai thác đá, đóng cọc bê tông, đo địa chấn lỗ khoan (crosshole, downhole seismic)…..
2. Máy thăm dò điện
    Gồm các máy Diapir E, Diapir 10R, do Hungari sản xuất, DWJ–2 do Trung Quốc sản xuất, máy Ministing do hãng AGI – Hoa Kỳ sản xuất. Thực hiện các phương pháp đo sâu điện, đo mặt cắt điện, đo phân cực kích thích, đo điện đa cực….
3. Máy đo Karotaz
    Các trạm Carota gồm trạm Karotaz MGX 200 do hãng Mount Sopris Instrument, Hoa Kỳ sản xuất và trạm Karotaz KFU/KFE – u – 12p do hãng ELGI, Hungari sản xuất.
4. Máy thăm dò từ
    Gồm các máy từ kế proton, các máy từ M27 do Nga sản xuất.
5. Máy thăm dò xạ
    Gồm các máy thăm dò phóng xạ kiểu XDC 98H do Xí nghiệp máy địa vật lý thuộc Công ty Công nghệ Địa vật lý thiết kế chế tạo, máy đo xạ đường bộ CPP68-01, đo phổ đa kênh MS-2 do Nga sản xuất, máy đo Radon RD-7 do Hoa Kỳ sản xuất…
6. Máy đo nhiệt trở suất và địa nhiệt
    Gồm các máy đo nhiệt trở suất TT-01, máy đo địa nhiệt TT-02 do Trung tâm Địa vật lý chế tạo và được giám định tại Phân viện vật lý Địa cầu, Trung tâm kiểm định chất lượng 3 – Bộ Khoa học và Công nghệ.
8. Máy đo tham số Địa vật lý
    Gồm các máy đo tham số Xạ, Từ, Mật độ, điện trở suất…  đồng bộ do Nga sản xuất.
7. Máy đo địa hình đáy sông
    Máy đo hồi âm ECOSOUND do Hoa Kỳ sản xuất.
Bản đồ vị trí
Powered By Subgurim(http://googlemaps.subgurim.net).Google Maps ASP.NET

Xem bản đồ lớn
Lượt truy cập
1636463
Hình hoạt động