Phòng Kỹ thuật-Kế hoạch


Mở và giao nhiệm vụ

1- Trên cơ sở tài liệu địa chất, khoáng sản khu vực, qui họach công tác lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản từ nay đến 2010 và định hướng đến năm 2020 của Liên đòan và sự chỉ đạo của Bộ, Cục; phòng Kỹ thuật - Kế hoạch Liên đoàn lựa chọn đề xuất mở nhiêm vụ mới bao gồm các nội dung về tính cấp thiết, diện tích nghiên cứu, mục tiêu  nhiệm vụ chủ yếu, thời gian thi công, khối lượng tiền vốn dự kiến để Liên đoàn trình Cục và Bộ xin mở nhiệm vụ mới. Ngoài ra hàng năm đề xuất mới những nhiệm vụ nghiên cứu khoa học về các lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, tai biến môi trường địa chất

2- Trên cơ sở mục tiêu nhiệm vụ dự kiến được mở, phòng Kỹ thuật - Kế hoạch phối hợp với phòng Tổ chức-Hành chính nghiên cứu đề xuất cán bộ chủ trì để Liên đoàn xem xét và đề nghị Bộ và Cục ra quyết định giao nhiệm vụ Chủ nhiệm đề án.


Bản đồ vị trí
Powered By Subgurim(http://googlemaps.subgurim.net).Google Maps ASP.NET

Xem bản đồ lớn
Lượt truy cập
1636450
Hình hoạt động