Phòng Kỹ thuật-Kế hoạch


Công tác kiểm tra, nghiệm thu

a- Công tác kiểm tra:

- Công tác kiểm tra kỹ thuật được coi như nhiệm vụ bắt buộc và được tiến hành thường xuyên ở tất cả các nhiệm vụ.

+ Tại đơn vị:

Đoàn trưởng và Chủ nhiệm đề án định kỳ tổ chức kiểm tra khối lượng, chất lượng của các nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm về các tài liệu đưa ra nghiệm thu. Đây là khâu kiểm tra quan trọng nhất để nâng cao chất lượng đo vẽ vì vậy phải có biên bản sau mỗi khi kiểm tra.

Trước khi nghiệm thu của Liên đoàn, Đoàn phải tổ chức nghiệm thu nội bộ, Đoàn trưởng và Chủ nhiệm đề án phải ký xác nhận các tài liệu và báo cáo nghiệm thu gửi về phòng Kỹ thuật - Kế hoạch Liên đoàn trước 5 ngày.

+ Tại Liên đoàn:

Lãnh đạo Liên đoàn giao nhiệm vụ cho Phòng Kỹ thuật - Kế hoạch chủ trì cùng các phòng khác tổ chức kiểm tra đột xuất hoặc định kỳ công tác thực địa và văn phòng, nhằm xem xét chất lượng và tiến độ công việc của đề án, xác minh và thẩm định những phát hiện mới về địa chất và khoáng sản; hướng dẫn, giúp đỡ đề án giải quyết những vấn đề tồn tại; uốn nắn những sai sót trong qúa trình thi công. Phòng Kỹ thuật - Kế hoạch phải thông báo nội dung và lịch kiểm tra đến các đơn vị trước khi kiểm tra.

Liên đoàn trưởng (hoặc người được ủy quyền) tham gia cùng phái đoàn kiểm tra nhằm xem xét, xác minh các kết quả thực hiện mục tiêu nhiệm vụ bước và có những quyết định kịp thời khi xét thấy đề án cần được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế. Ngoài ra có các đợt kiểm tra đột xuất để giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện của các đề án. Mỗi đợt kiểm tra đều phải có biên bản làm tài liệu cho công tác nghiệm thu sau này.

b- Công tác nghiệm thu:

- Công tác nghiệm thu phải được tiến hành ngay khi kết thúc từng bước của đề án. Hội đồng nghiệm thu sẽ đánh gía chất lượng, công nhận khối lượng hoàn thành của bước để làm cơ sở thanh quyết toán tài chính. Trước ngày nghiệm thu phòng Kỹ thuật - Kỹ thuật cùng các phòng khác có trách nhiệm kiểm tra, xem xét, xác minh khối lượng, chất lượng của từng hạng mục công việc; các hợp đồng nghiên cứu chuyên đề; chứng từ, hoá đơn thanh toán các loại làm cơ sở cho Hội đồng nghiệm thu xem xét, quyết định. Các phiếu kiểm tra, nghiệm thu nội dung xác nhận khối lượng thực hiện và đề nghị nghiệm thu thanh toán phải chính xác, đúng thủ tục và phải có chữ ký của người thực hiện và Chủ nhiệm đề án.

- Chủ nhiệm đề án phải chuẩn bị tài liệu nghiệm thu, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ bước, biên bản thanh lý các hợp đồng (phiếu giao việc) thực hiện trong bước. Các phiếu kết quả phân tích mẫu phải đầy đủ thủ tục; các hợp đồng nghiên cứu phải có đề cương nghiên cứu đã được phòng Kỹ thuật -Kế hoạch xem xét, Liên đoàn trưởng Liên đoàn phê duyệt và biên bản nghiệm thu của Đoàn cũng như danh mục các tài liệu được xem là sản phẩm.


Bản đồ vị trí
Powered By Subgurim(http://googlemaps.subgurim.net).Google Maps ASP.NET

Xem bản đồ lớn
Lượt truy cập
1636453
Hình hoạt động