Phòng Kế toán - Thống kê


Giới thiệu

Trưởng phòng: Dương Văn Tám
Điện thoại:     028 38 465 402
Địa chỉ:   200 Lý Chính Thắng, phường 9, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Địa chỉ Email: tk@bddcmn.vn
------------------------------------------------------------
Là một phòng chức năng nghiệp vụ giúp Liên đoàn tổ chức thực hiện các công tác về kế toán tài chính và thống kê toàn Liên đoàn theo pháp lệnh kế toán, thống kê và điều lệ tổ chức kế toán thống nhất của Nhà nước đã ban hành.. Tham mưu cho Liên đoàn về quản lý vốn và tài sản cố định, kiểm tra quyết toán tài chính ở các đơn vị.
Hơn 30 năm qua, trải qua các mô hình kinh tế xã hội từ kinh tế bao cấp chuyển sang kinh tế thị trường, Phòng Kế toán – Thống kê vẫn luôn bắt đúng nhịp và trợ giúp đắc lực cho mọi hoạt động tài chính của Liên đoàn vẫn tiến triển tốt đẹp.
Trong cơn lốc phát triển công nghệ thông tin của xã hội, Phòng cũng đã kịp thời ứng dụng công nghệ trong quản lý và công tác nghiệp vụ chuyên môn của mình để đảm bảo sự chuẩn xác và nhanh nhạy trong giải quyết công việc.
Bản đồ vị trí
Powered By Subgurim(http://googlemaps.subgurim.net).Google Maps ASP.NET

Xem bản đồ lớn
Lượt truy cập
1636442
Hình hoạt động