Phòng Kế toán - Thống kê


Công tác thống kê

Cui mi quí căn c vào s liu báo cáo ca các đơn v và Liên đoàn b, phòng Kế toán-thng k tiến hành kim tra rà soát s liêu lp báo cáo quí toàn Liên đoàn.

Cui năm căn c vào s liu báo cáo ca các đơn v và Liên đoàn b, phòng Kế toán tiến hành kim tra rà soát s liêu lp báo cáo năm gi v Cc Đa cht v Khng sn Vit Nam theo biu mu báo cáo ca chế đ kế toán hành chính s nghip (theo QĐ 19/2006/QĐ-BTC).

Bản đồ vị trí
Powered By Subgurim(http://googlemaps.subgurim.net).Google Maps ASP.NET

Xem bản đồ lớn
Lượt truy cập
1636439
Hình hoạt động