Phòng Kế toán - Thống kê


Công tác kiểm tra quyết toán tài chính ở các đơn vị.

 

Hàng tháng, quí, phòng Kế toán tiến hành kim tra xem xét s liu, cách hch toán, và chế đ thu chi tiến và hướng dn v công tác tài chính, kế toán các đơn v đ sao cho hiu qu và kp thi.

Cui năm căn c vào kết qu thc hin kế hoch các đơn v, căn c vào quyết đnh công nhn khi lượng hoàn thành ca Liên đoàn, căn c vào thông báo kim tra quyết toán ca Liên đoàn xung các đơn v. Phòng Kế toán-thng kê cùng t kim tra tiến hành kim tra quyết toán tài chính ni b cho các đơn v sau khi kim tra xong lp biên bn kim tra báo cáo tài chính năm các đơn v trc thuc.

Bản đồ vị trí
Powered By Subgurim(http://googlemaps.subgurim.net).Google Maps ASP.NET

Xem bản đồ lớn
Lượt truy cập
1636452
Hình hoạt động