Phòng Kế toán - Thống kê


Công tác thu nộp thuế

 

1.Xut hóa đơn gi tr gia tăng:

Khi xut hóa đơn giao cho khách hàng trong kế hoch sn xut dch v cn phi mang theo hp đng kinh tế, biên bn nghim thu, biên bn thanh lý hp đng (nếu như hp đng đã kết thúc), kế toán xut hóa đơn gi bn chính ca hp đng và các loi biên bn kèm theo, đc k thanh lý hp đng, kim tra đi chiếu phn công n ca khách hàng trước khi viết hóa đơn.

Trường hp hóa đơn phân tích mu phi phi lưu kèm theo phiếu gi mu do Trung tâm Phân tích-thí nghim lp.

2 . Công tác qun lý hóa đơn  xut ra:

Hàng tháng căn c vào giá tr hóa đơn xut ra đ xác đnh doanh thu sn xut dch v, thuế GTGT đu ra phi np t đó làm căn c thanh quyết toán các hp đng sn xut dch v đã hoàn thành.

3. Công tác kê khai np thuế và khu tr thuế GTGT

Hàng tháng các hóa đơn do đơn v xut ra s dng cho sn xut dch v đa cht giao cho khách hàng, kế toán thuế kê khai theo mu hướng dn ca cơ quan thuế, kế toán trưởng ký và trình Liên đoàn trưởng ký duyt báo cáo np cơ quan thuế đây là thuế giá tr gia tăng phi np (thuế đu ra). Thi hn đ kê khai np thuế chm nht vào ngày 15 ca tháng kế tiếp.

Thuế giá tr gia tăng được khu tr: hàng tháng căn c vào hóa đơn GTGT mua nguyên vt liu, hàng hóa, dng c, công c … dùng cho hot đng sn xut kinh doanh kế toán thuế căn c vào hóa đơn các đơn v kê khai (kèm theo bn phô tô hóa đơn GTGT , bng kê có ch ký ca th trưởng đơn v) kế toán thuế lp bng kê khai thuế GTGT được khu trư thông qua th trưởng Liên đoàn ký np cho cơ quan thuế xin khu tr thuế. thi hn cho kê khai khu tr thuế giá tr gia tăng không quá 3 tháng k t ngày xut hóa đơn.

4 Công tác thu np thuế thu nhp cá nhân.

-Chng t khu tr thuế: Thuê người ngoài đơn v tham gia vào công tác sn xut ca đơn v khi thanh toán tin kế toán thanh toán thu li 10% trên tng s chi tr cho cá nhân có thu nhp t 500.000,0đ /ln phát ra qua chng t khu tr thuế thu nhp np cho cơ quan thuế.

- Thu nhp thường xuyên chu thuế : Cán b công nhân viên trong Liên đoàn có thu nhp bình quân trên 5.000.000,0đ/tháng phn thu nhp trên 5.000.000,0đ phi np thuế cho Nhà nước theo qui đnh. Cui năm b phn theo dõi tin lương ca Liên đoàn kết hp vi phòng Kế toán-thng kê tng hp thu nhp ca tng cá nhân trình Th trưởng Liên đoàn ký xác nhn phn chênh lch chu thuế phòng kế toán thu li phn chênh lch np cho cơ quan thuế theo qui đnh ca pháp lut.

- Np thuế thu nhp doanh nghip : Hàng năm giá tr chênh lch thu chi sau khi cơ quan cp trên hoc kim toán Nhà nước đã có biên bn kim tra v quyết toán hàng năm ca Liên đoàn phn lãi được xác đnh t biên bn kim tra quyết toán tài chính Liên đoàn phi np thuế thu nhp doanh nghip theo t l 28% np cơ quan thuế ca Nhà nước.

 
Bản đồ vị trí
Powered By Subgurim(http://googlemaps.subgurim.net).Google Maps ASP.NET

Xem bản đồ lớn
Lượt truy cập
1636443
Hình hoạt động