Công trình đang thực hiệnTư vấn: Khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
Ngày khởi công: 19/9/2013
Thuộc tỉnh:
Khoáng sản:
Chủ nhiệm:
Thông tin đề án:
- 19/9/2013 - Hợp đồng được ký kết  giữa Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam và Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hậu Giang.

- 25/9/2013 : Quyết định của Liên đoàn số 660QĐ/BĐMN-KH về việc giao nhiệm vụ "Tư vấn: Khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang" cho Trung tâm Chuyển giao Công nghệ Địa chất và Khoáng sản do ông Nguyễn Kim Trọng - Cử Nhân địa chất làm chủ nhiệm đề án.

- 25/9/2013 :  Quyết định của Liên đoàn số 659/QĐ/BĐMN-TCLĐ giao cho ông Nguyễn Kim Trọng - Trung tâm Chuyển giao Công nghệ Địa chất và Khoáng sản làm chủ nhiệm đề án.

Bản đồ vị trí
Powered By Subgurim(http://googlemaps.subgurim.net).Google Maps ASP.NET

Xem bản đồ lớn
Lượt truy cập
1636392
Hình hoạt động