Công trình đang thực hiệnQuy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020.
Ngày khởi công: 19/9/2013
Thuộc tỉnh: Ha Giang
Khoáng sản: Than bùn, vật liệu xây dựng thông thường
Chủ nhiệm:
Thông tin đề án:
19/9/2013 - Hợp đồng được ký kết  giữa Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam và Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hậu Giang.

- 25/9/2013 : Quyết định của Liên đoàn số 661QĐ/BĐMN-KH về việc giao nhiệm vụ "Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020" cho Trung tâm Chuyển giao Công nghệ Địa chất và Khoáng sản do ông Nguyễn Kim Trọng - Cử Nhân địa chất làm chủ nhiệm đề án.

- 25/9/2013 :  Quyết định của Liên đoàn số 658 QĐ/BĐMN-TCLĐ giao cho ông Nguyễn Kim Trọng - Trung tâm Chuyển giao Công nghệ Địa chất và Khoáng sản làm chủ nhiệm đề án.

Bản đồ vị trí
Powered By Subgurim(http://googlemaps.subgurim.net).Google Maps ASP.NET

Xem bản đồ lớn
Lượt truy cập
1636395
Hình hoạt động