GIỚI THIỆU


Lịch sử phát triển


 Tiền thân của Liên đoàn Bản đồ địa chất Miền Nam (BĐĐC Miền Nam) là Liên đoàn Địa chất 6 thành lập ngày 22/11/1975 theo Quyết định số 207/CP của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở Đoàn Địa chất B2 ở chiến trường Nam Bộ từ năm 1973 và lực lượng địa chất tăng cường từ các Đoàn Địa chất ở miền Bắc.Năm 1989, sau sáp nhập với Liên đoàn BĐĐC II (thành lập từ năm 1986 do ông Nguyễn Văn Trang làm Liên đoàn trưởng), Liên đoàn bắt đầu triển khai mạnh mẽ công tác đo vẽ lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1:200.000 và 1: 50.000 trên toàn diện tích miền Nam.
Liên đoàn Địa chất 6 được đổi tên thành Liên đoàn BĐĐC Miền Nam theo quyết định số 888/QĐ-TCCB ngày 20 tháng 6 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp,

Hiện nay, Liên đoàn BĐĐC Miền Nam đang thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo Quyết định số 417QĐ-ĐCKS ngày 01/07/2011 của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

 
Bản đồ vị trí
Powered By Subgurim(http://googlemaps.subgurim.net).Google Maps ASP.NET

Xem bản đồ lớn
Lượt truy cập
1636490
Hình hoạt động