DANH BẠ ĐIỆN THOẠIPhòng kỹ thuật - Kế hoạchStt Tên SDT Cơ quan Email
1 Mai Kim Vinh 08 38 465 438
vinhmaik@yahoo.com
2 Vũ Văn Vĩnh 08 38 438 676
vuvinhdc@yahoo.com
3
 Đào Văn Tám
08 39.316.417 daomkh@gmail.com 
4 Đo Ngọc Đình 08 38 438 676 daongocdinh55@gmail.com
5
Phạm Ngọc Đoan 08 38.465.400 pndoan1956@gmail.com
6 Vũ Trọng Tấn 08 38 438 676 vutrongtan@gmail.com
7 Nguyễn Bá Thành 08 38 438 676 nguyenthanhqt@gmail.com
8
 Trần Ngọc Minh  08 39.316.417  ngocminh61@gmail.com 
9
 Phạm Ngọc Hòa 08 39.316.417  phamngochoa60@yahoo.com.vn 


Bản đồ vị trí
Powered By Subgurim(http://googlemaps.subgurim.net).Google Maps ASP.NET

Xem bản đồ lớn
Lượt truy cập
1636437
Hình hoạt động