DANH BẠ ĐIỆN THOẠIĐoàn Địa Chất IStt Tên SDT Cơ quan Email
1 Lê Minh Thủy 39.319.701 leminhthuyd1@gmail.com
2 Nguyễn Văn Mài 39.319.702 mai_nguyendc1@yahoo.com.vn
3 Nguyễn Thị Kiều Oanh 39.319.702
4 Phạm Thế Tài 39.319.701
5 Nguyễn Nhã Toàn  39.319.701
6 Nguyễn Văn Chúc  39.319.701
7 Đinh Văn Tùng 39.350.590
8 Lê Văn Lịnh 39.350.590
9 Đặng Văn Rời 39.319.701
10 Nguyễn Quang Trung  39.319.701 nguyentrung.dc1@gmail.com
11 Lê Trần Tâm 38.439.374
12 Phạm Thị Thu Hiền 39.350.590
13 Nguyễn Ngọc Tuấn   39.319.701
14 Hồ Đức Sỹ 39.319.701
15 Nguyễn Thị Dung 38.466.399
16 Võ Thị Phương Thảo 38.439.374
17 Lục Anh Dũng 38.439.374
18 Nguyễn Thanh Hải  39.319.701
19 Vũ Ngọc Rằng 39.319.701
20 Nguyễn Sáng Tạo 39.319.701
21 Trịnh Minh Phương

22 Nguyễn Thành Kỉnh 39.319.702
23 Phan Duy Phương

 Bản đồ vị trí
Powered By Subgurim(http://googlemaps.subgurim.net).Google Maps ASP.NET

Xem bản đồ lớn
Lượt truy cập
1636432
Hình hoạt động