DANH BẠ ĐIỆN THOẠIĐoàn Địa Chất III
Stt Tên SDT Cơ quan Email
1 Trần Ngọc Khai 613.822.931  khaidiachat@gmail.com
2 Trần Duân 613.822.931 tranduan67@gmail.com
3 Phạm Văn Hường 613.822.931  
4 Nguyễn Công Cầu 613.822.931  
5 Thái Hữu Cúc 613.822.931  
6 Nguyễn Quang Hùng 613.822.931  
7 Nguyễn Xuân Huy 613.822.931  
8 Đỗ Ngọc Chuân 613.891.469 chuandongoc@yahoo.com
9 Ngô Thắng Lợi 613.822.931  
10 Giang Lệ Thắng 613.822.931  
11 Trần Quang Anh 613.822.931  
12 Nguyễn Đăng Học 613.822.931  
13 Trần Xuân Hiện 613.822.931  
14 Trần Xuân Bảo 613.822.931  
15 Võ Quang Hiền 613.822.931  
16 Nguyễn Xuân Khoát 613.822.931  
17 Vũ Hoàng Năm 613.822.931  
18 Nguyễn Phi Sơn 613.822.931  
19 Trần Văn Sơn 613.822.931  
20 Phan Thị Nguyệt 613.822.931  
21 Nguyễn Thị Thu Lan 613.822.931  
22 Bùi Minh Võ 613.822.931  
23 Đặng Thị Đắp 613.822.931  
24 Đàm Khắc Tòng 613.822.931  
25 Trần Quang Vinh 613.822.931  
26 Trần Thị Huyền Như  613.822.931  
27 Bạch Văn Phát 613.822.931  
28 Nguyễn Mai Phúc Lợi  613.822.931  
29 Trương Mạnh Hùng 613.822.931  
30 Đàm Khác Tòng 613.822.931  
32 Nghim Tiến Dũng  613.822.931  
33 Hà Văn Luyện  613.822.931  
34 Phạm Tấn Tài 613.822.931  
35 Phan Đếnh 5.103.861.303  
36 Lê Trung Dũng  613.822.931  
37 Trần Thi Quốc  613.822.931  
39 Huỳnh Hồ 5.103.861.303  
40 Lâm Thành Đô 5.103.861.303  
41 Trần Văn Hải 5.103.861.303  
42 Phan Thạch 5.103.861.303  
43 Trương Hảo 5.103.861.303  
44 Ngô Thanh 5.103.861.303  
45 Trương Lợi 5.103.861.303  
46 Hồ Củng 5.103.861.303  
47 Trần Văn Cường 5.103.861.303  
48 Trần Văn Hoà 5.103.861.303  
49 Nguyễn Thị Yến 5.103.861.303  
50 Đặng Đức Tuyên  5.103.861.303  
51 Lê Thị Thuỷ  5.103.861.303  
52 Lưu Chí Toàn 613.891.053  
53 Lê Trọng Hội 613.891.053  
54 Nguyễn Đình Hoàng 613.891.053  
55 Nguyễn Văn Đông 613.891.053  
56 Phan Văn Đông 613.891.053  
57 Nguyễn Hùng Cường 613.891.053  
58 Nguyễn Văn Nghinh 613.891.469  
59 Phạm Thị Vĩnh Thanh 613.891.469  
60 Nguyễn Chính Hải 613.891.469  
61 Bùi Anh Lân 613.891.469  
62 Đinh Thị Hạnh Liên 613.891.469  
63 Trần Thị Hà 613.891.469  
64 Trần Hữu Thiện 613.891.469  
65 Hoàng Gia Đạo 613.891.469  
66 Lưu Văn Hiển 613.891.469  
67 Hoàng Kim Canh 613.891.469  
68 Nguyễn Tiến Dũng  613.891.469  
69 Đỗ Hùng Thắng 613.891.053  
70 Nguyễn Thanh Trà  613.891.469  
71 Đàm Thị Thịnh 613.891.469  


Bản đồ vị trí
Powered By Subgurim(http://googlemaps.subgurim.net).Google Maps ASP.NET

Xem bản đồ lớn
Lượt truy cập
1636429
Hình hoạt động