TÀI LIỆU DÀO TẠO LỚP TỔ TRƯỞNG ĐỊA CHẤT

LỚP HỌC

“Bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về thu thập và xử lý tài liệu trong đo vẽ bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1/50.000”

1.  Đề cương chuyên đề: “Kỹ thuật thu thập, thành lập tài liệu nguyên thủy tại thực địa và công tác văn phòng trong đo vẽ cấu trúc chất phục vụ đo vẽ bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1/50.000”.

                                                     Người biên soạn: TS. Đỗ Văn Lĩnh   

Tải tài liệu2. GIỚI THIỆU CÁC PHƯƠNG PHÁP MỚI THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT KHU VỰC TỶ LỆ 1:50.000 Ở TRUNG QUỐC

  Các tác giả:    Chu Duy Bình

                           Trần Khắc Cường

                           Giãn Nhân Sơ

                           Điền Ngọc Oánh và nnk

  Người biên soạn:  KS. Nguyễn Xuân Bao
   


BÀI KIỂM TRA KẾT THÚC KHÓA HỌCBản đồ vị trí
Powered By Subgurim(http://googlemaps.subgurim.net).Google Maps ASP.NET

Xem bản đồ lớn
Lượt truy cập
1636561
Hình hoạt động