QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT KHOÁNG SẢN TỶ LỆ 1:50.000 PHẦN ĐẤT LIỀN

 

MỤC LỤC

 

Trang

Phần I. QUY ĐỊNH CHUNG

3

Phần II. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

3

Mục 1. NỘI DUNG LẬP BĐĐCKS-50

4

Mục 2. CÁC PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG LẬP BĐĐCKS-50

10

Mục 3. TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH

13

Mục 4. SẢN PHẨM LẬP BĐĐCKS-50

16

Phần III. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ

19

Phần IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

20

Phụ lục 1. CÁC CHỈ TIÊU TỐI THIỂU VỀ CHẤT LƯỢNG KHOÁNG SẢN ÁP DỤNG TRONG LẬP BẢN ĐỒ ĐCKS TỶ LỆ 1:50.000

21

Phụ lục 2. PHÂN LOẠI QUY MÔ MỎ KHOÁNG

27

Phụ lục 3. PHÂN VÙNG THEO MỨC ĐỘ PHỨC TẠP VỀ ĐỊA CHẤT

30

Phụ lục 4. NỘI DUNG DỰ ÁN LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT KHOÁNG SẢN
TỶ LỆ 1:50 000

31

Phụ lục 5. NỘI DUNG BÁO CÁO THUYẾT MINH ĐỊA CHẤT KHOÁNG SẢN TỶ LỆ 1: 50 000

33

Phụ lục 6. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

36

Phụ lục 7. SỔ THỐNG KÊ CÁC MỎ KHOÁNG, BIỂU HIỆN KHOÁNG SẢN, BIỂU HIỆN KHOÁNG HOÁ

37

Phụ lục 8. VIẾT TÊN VÀ KÝ HIỆU KHOÁNG VẬT

38

Phụ lục 9. HỆ THỐNG CÁC KÝ HIỆU ĐỊA CHẤT, KHOÁNG SẢN

45


TẢI VỀ:
  1. Trang bìa
  2. Quy chuẩn

Bản đồ vị trí
Powered By Subgurim(http://googlemaps.subgurim.net).Google Maps ASP.NET

Xem bản đồ lớn
Lượt truy cập
1636560
Hình hoạt động