Thông báo về việc thống nhất hệ phép chiếu sử dụng trong Mapinfor

Kính gửi các đơn vị trực thuộc

- Các cán bộ kỹ thuật trong Liên đoàn

Theo đề nghị của ông Lê Tuấn Anh, Trưởng phòng Công nghệ-Văn phòng Tổng cục ĐC&KS về việc thống nhất hệ phép chiếu sử dụng trong Mapinfor.

Xét thực tế trong vài năm qua, có một số hệ phép chiếu từ nhiều nguồn khác nhau gây phức tạp và rắc rối cho người sử dụng, giao nộp nhà nước kế hoạch A; chế bản sản phẩm cho các đối tác trong hoạt động SXDV. Để tạo thuận lợi trong việc quản lý, sản xuất điều hành của Liên đoàn về số hóa, chế bản, can in, giao nộp, quản lý dữ liệu thống nhất với toàn Tổng cục. Liên đoàn gửi tới các đơn vị, các đồng chí cán bộ kỹ thuật, các chuyên gia file phép chiếu cho chương trình mapinfor (mapinfor.prj) đính kèm.

 Đề nghị Phòng Kỹ thuật- Kế hoạch thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, các cán bộ kỹ thuật, các chuyên gia phối hợp với Liên đoàn, quán triệt thống nhất sử dụng file phép chiếu kèm công văn này trong can in, số hóa, chế bản và giao nộp, lưu trữ  sản phẩm và ghi rõ hệ chiếu bản đồ, múi chiếu, kinh độ kinh tuyến trục vào lai lịch của bản đồ, sơ đồ nằm tiện cho việc lưu trữ, truy xuất, sử dụng sau này.

Nhận được văn bản này đề nghị đơn vị, cá nhân thuộc Liên đoàn nghiêm túc thực hiện.

Tải về file đính kèm  (Nhấp phải chuột rồi chọn Save Link as)

KT. Liên đoàn trưởng

Phó Liên đoàn trưởng
Bản đồ vị trí
Powered By Subgurim(http://googlemaps.subgurim.net).Google Maps ASP.NET

Xem bản đồ lớn
Lượt truy cập
1636563
Hình hoạt động