TIN TỨC


Ban hành Quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ công chức, viên chức, người lao động ngành tài nguyên và tôi trường.


      Nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, thái độ ứng xử của cán bộ công chức, viên chức, người lao động ngành tài nguyên và môi trường theo hướng chuyên nghiệp văn minh và hiện đại. Ban cán sự Đảng bộ Tài nguyên và Môi trường ra quyết định số 117-QĐ/BCSĐTNMT ngày 11 tháng 4 năm 2014. Quyết định làm cơ sở để nhân dân, các cơ quan tổ chức có liên quan giám sát, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường. Tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó để hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngành, góp phần thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

 

Tải nguyên văn văn bản.

Thông tin liên quan

Bản đồ vị trí
Powered By Subgurim(http://googlemaps.subgurim.net).Google Maps ASP.NET

Xem bản đồ lớn
Lượt truy cập
1636526
Hình hoạt động