VĂN BẢN MỚI


Quyết định 1388/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản đến năm 2020, định hướng đến năm 2030


  Ngày 13 tháng 8 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1388/QĐ-TTg về phê duyệt Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

  Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Tải về
  Thông tin liên quan

  Bản đồ vị trí
  Powered By Subgurim(http://googlemaps.subgurim.net).Google Maps ASP.NET

  Xem bản đồ lớn
  Lượt truy cập
  1636403
  Hình hoạt động