VĂN BẢN MỚI


Chỉ thị 03/CT-TTg Về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sảnNgày 30 tháng 3 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị số Chỉ thị 03/CT-TTg Về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản. Chỉ thị thay thế Chỉ thị số 29/2008/CT-TTg ngày 02 tháng 10 năm 2008 và Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Tải về
Thông tin liên quan

Bản đồ vị trí
Powered By Subgurim(http://googlemaps.subgurim.net).Google Maps ASP.NET

Xem bản đồ lớn
Lượt truy cập
1636413
Hình hoạt động