LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION


Tìm kiếm thăm dò khoáng sản


Tên tài liệu Tác giả Năm Ký hiệu lưu trữ
Báo cáo kết quả tìm kiếm thiếc và khoáng sản khác vùng Đa Chay-Lộc Lâm, Lâm Đồng tỷ lệ 1/50.000 Nguyễn Tiên Túy 1995 Tc-73
Báo cáo kết quả điều tra Địa chất đá quý khu vực Dăk Tôn - Đăk Nông - Đăk Lăk(trên cơ sở Địa chất tính đến hết 1994) Mai. K. Vinh 1995 Đq-23
Báo cáo luận chứng cơ sở thiết kế mạng quan trắc quốc gia nước dưới đất vùng đồng bằng Nam Bộ Lê Thế Hưng 1986 Nc-107
Báo cáo lập bản đồ tìm kiếm nước dưới đất vùng Krông Ana - Đăk Lăk Nguyễn Văn Chung 1987 Nc-117
Báo cáo nghiên cứu lập bãn đồ sinh khoáng và dự báo khoáng sản địa khối Kon Tum tỷ lệ 1/200.000 và chi tiết hóa một số vùng có triển vọng Nguyễn Tường Tri 1995 Sk-7
Báo cáo nghiên cứu địa chất triển vọng khoáng sản vật liệu xây dựng vùng Đồng Nai - Sông Bé tỷ lệ 1/200.000 Trương Quang Di 1983 Đs-174
Báo cáo nghiên cứu độ chứa vàng và thành lập bản đồ dự báo về vàng của lãnh thổ Việt Nam tỷ lệ 1/500.000 Epstein Iu.A 1987 V-32
Báo cáo nghiên cứu ứng dụng phương pháp phân tích nghiệm xác định vàng bạc trong quặng địa chất Việt Nam Hoàng Hữu Lăng 1985 V-23
Báo cáo sơ kết công tác tìm kiếm quặng molybden tại khu vực núi Cô Tô, vùng Bảy Núi - An Giang Lê Quang Đạo 1977
Báo cáo thành phần vật chất, điều kiện thành tạo và triển vọng sử dụng kaoline phong hóa miền nam Việt Nam Trương Quang Di 1986 Đs-187
keyboard_arrow_up back to top