LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION


Tìm kiếm thăm dò khoáng sản


Tên tài liệu Tác giả Năm Ký hiệu lưu trữ
Báo cáo tìm kiếm mỏ than bùn Biển Hồ - Gia Lai - Kon Tum Nuyễn Đức Thái 1987 T-235
Báo cáo tìm kiếm thiếc và các khoáng sản đi cùng vùng Sông Dinh - Thuận Hải tỷ lệ 1/25.000 (chi tiết 1/5.000) Đinh Văn Hùng 1989 Tc-59
Báo cáo tìm kiếm thăm dò mỏ đá vôi Chà Và, Tân Biên - Tây Ninh Nguyễn Mậu Cư 1984 Đv-25
Báo cáo tìm kiếm tỉ mỉ kaoline Trại Mát - Lâm Đồng Nguyễn Tiên Tuý 1986 Đs-184
Báo cáo tìm kiếm tỷ lệ 1/10.000 sét dẻo khu Chánh Lưu - Bến cát - Sông Bé Nguyễn Huy Đểnh 1982 Đs-143
Báo cáo tìm kiếm vàng-molybden vùng Krông Pha (Ninh Thuận) - Klang Bah (Lâm Đồng) tỷ lệ 1/10.000 Võ Văn Vấn 1995 V-86
Báo cáo tìm kiếm đánh giá than bùn tỉnh Lâm Đồng Đoàn Sinh Huy 1995
Báo cáo tổng hợp tài liệu địa chất, chất lượng và đánh giá tiềm năng than bùn Việt Nam Đỗ Chí Uy 1986 T-220
Báo cáo tổng kết phương án tìm kiếm sơ bộ molipden và các khoáng sản đi cùng vùng Tri Tôn - Tịnh Biên - An Giang Phạm Bá Cường 1988 Mo-3
Báo cáo tổng kết về công tác khảo sát địa chất vùng sét chứa monmorilonit An Giang Tôn Thất Tý 1984 Đs-176
keyboard_arrow_up back to top