LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION


Tìm kiếm thăm dò khoáng sản


Tên tài liệu Tác giả Năm Ký hiệu lưu trữ
Báo cáo về kết quả công tác địa chất đánh giá vật liệu xây dựng vùng Hà Tiên - Kiên Giang Tôn Thất Tý 1984 Đs-175
Báo cáo về kết quả khảo sát đánh giá sét gạch ngói Ba Hòn - Kiên Giang Hồ Thanh Hữu 1980 Đs-169
Báo cáo đề tài ng/c xây dựng đường kiểm nghiệm chuẩn cố định để chuẩn hoá các thiết bị đo dài Huỳnh. Q. Mai 1988 Tđ- 156
Báo cáo địa chất công tác tìm kiếm thăm dò tỉ mỉ đá vôi, đất sét làm xi măng Hà Tiên - Kiên Giang (Trữ lượng tính đến ngày 30/6/1979) Tôn Thất Tý 1979 Đx-32
Báo cáo địa chất khảo sát đánh giá triển vọng vàng vùng Châu Thới Nguyễn Huy Đểnh 1985 V-25
Báo cáo địa chất kết quả công tác thăm dò sơ bộ mỏ sa khoáng inmenit-zircon Hàm Tân - Bình Thuận (Trữ lượng tính đến ngày 31/12/1987) Đào Thanh Bình 1988 Ti-9
Báo cáo địa chất kết quả công tác tìm kiếm than nâu và các khoáng sản đi kèm trong trầm tích Neogen vùng Di Linh - Bảo Lộc - Lâm Đồng tỷ lệ 1/50.000 Đỗ Kông Dự 1988 T-239
Báo cáo địa chất kết quả công tác tìm kiếm tỉ mỉ mỏ inmenit Chùm Găng - Thuận Hải Đào Thanh Bình 1983 Ti-4
Báo cáo địa chất kết quả công tác tìm kiếm đá quí vùng Xuân Lộc - Đồg nai Nguyễn Xuân Hồng 1986 Đq-1
Báo cáo địa chất kết quả khảo sát điểm quặng molipden Núi Sam - An Giang Phan Công Diên 1980 Mo-1
keyboard_arrow_up back to top