LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION


Tìm kiếm thăm dò khoáng sản


Tên tài liệu Tác giả Năm Ký hiệu lưu trữ
Báo cáo địa chất kết quả khảo sát đánh giá triển vọng quặng phosphotit vùng Hà Tiên - Kiên Giang Phạm Huy Tiêu 1983 Ph-30
Báo cáo địa chất kết quả khảo sát đánh giá triển vọng than bùn vùng tây bắc Kiên Giang Nguyễn Xuân Tiệu 1983 T-193
Báo cáo địa chất kết quả thăm dò sơ bộ mỏ sét bentonit Tam Bố - Di Linh - Lâm Đồng (Trữ lượng tính đến tháng 12/1987) Lê Đặng Bình 1987 Đs-195
Báo cáo địa chất kết quả thăm dò tỉ mỉ kaoline khu đông nam mỏ Trại Mát - Lâm Đồng Nguyễn Tiên Tuý 1987 Đs-190
Báo cáo địa chất kết quả thăm dò tỉ mỉ mỏ cát trắng Thủy Triều - Cam Ranh - Phú Khánh Nguyễn Viết Thắm 1982 Ct-14
Báo cáo địa chất kết quả thăm dò tỉ mỉ mỏ puzolan Gia Qui - Đồng Nai Đoàn Thế Bình 1982 Đx-35
Báo cáo địa chất kết quả tìm kiếm 4 điểm quặng vàng trong các điểm vàng có triển vọng miền nam Việt Nam Huỳnh Minh Cương 1992 V-57
Báo cáo địa chất kết quả tìm kiếm chì-kẽm, bạc và các khoáng sản đi cùng vùng Gia Bạc - Di Linh - Lâm Đồng Nguyễn Viết Thắm 1989 Ck-63
Báo cáo địa chất kết quả tìm kiếm phổ tra các khoáng sản nội sinh trong phạm vi Liên đoàn 6 và chuẩn đoán tiềm năng của chúng Huỳnh Minh Cương 1989 Th-108
Báo cáo địa chất kết quả tìm kiếm đánh giá triển vọng cát trắng và sa khoáng ven biển từ Hòn gốm đến Vũng Tàu tỷ lệ 1/200.000 Nguyễn Viết Thắm 1984 Th-72
keyboard_arrow_up back to top