LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION


Tìm kiếm thăm dò khoáng sản


Tên tài liệu Tác giả Năm Ký hiệu lưu trữ
Báo cáo địa chất tìm kiếm tỉ mỉ than nâu, sét gạch ngói Đại Lào - Bảo Lộc - Lâm Đồng Nguyễn Quốc Tuân 1983 T-192
Báo cáo địa chất về công tác khảo sát phốt phát quần đảo Trường Sa Nguyễn Viết Thắm 1977 Ph-28
Báo cáo địa chất về công tác tìm kiếm sơ bộ quặng thiếc vùng Mati - Du Long, Thuận Hải Nguyễn Văn Mài 1985 Tc-40
Báo áo địa chất kết quả công tác thăm dò tỉ mỉ mỏ sét Long Bình - Thủ Đức - thành phố Hồ Chí Minh 1977-1980 (Trữ lượng tính đến 31/3/1980) Vũ Quang Me 1980 Đs-135
Báo áo địa chất kết quả thăm dò sơ bộ mỏ kaoline Chánh Lưu - Bến Cát - Sông Bé (Trữ lượng tính đến ngày 31/12/1979) Nguyễn Huy Đểnh 1982 Đs-142
Báo áo địa chất kết quả tìm kiếm mỏ sét Lương Sơn - Thuận Hải Lê Quang Đạo 1980 Đs-129
Bản đồ Sinh khoáng Việt Nam Tỉ lệ 1 : 1000.000 Nguyễn.Ng. Minh 0 Sk-1
Hệ thống hóa bộ sưu tập mẫu sổ sinh và lưu trữ, trưng bày mẫu cổ sinh ở Bảo tàng Địa chất (44.01.04.05) Nguyễn Đức Khoa 1987 Th-91
Kết quả khảo sát đánh giá hiện trạng nứt nhà hàng loạt tại ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, Huyện Thống Nhất- tỉnh Đồng Nai Bùi Thế Vinh 2004
Một số vấn đề về khoáng sản Kiên Giang (báo cáo thông tin) Tôn Thất Tý 1976
keyboard_arrow_up back to top