LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION


Báo cáo địa chất


Tên tài liệu Tác giả Năm Ký hiệu lưu trữ
Các Thành Hệ magma việt nam (phần phía Nam) tỉ lệ 1 : 1000.000 Lê Đình Hữu 1984 Bđ-149
B/c kết quả công tác Thăm dò sơ bộ mỏ Bauxit Tân Rai - Lâm đồng SZantner FeRenc 1989 B.50
Biên sọan và chuẩn bị xuất bản bộ Atlas cổ sinh Việt Nam Đặng Vũ Khúc 1987 Bđ-180
Báo cáo Lập Bản đồ Địa chất Thủy văn- Địa chất Công trình tỷ lệ 1/50.000 vùng Tân Uyên Lê Minh Thủy 2009 B-69
Báo cáo công tác lập bản đồ địa chất, sơ đồ Địa mạo, sơ đồ vỏ phong hóa vùng Tân Rai - Bảo Lộc - Lâm Đồng tỉ lệ 1 : 50.000 Nguyễn Văn Truy 1987 Bđ-159
Báo cáo khoan kiểm tra dị thường từ đồi 95 khu vực Tống Lê Trân - Tây ninh Phan Doãn Thích 1987 Bđ-160
Báo cáo kết quả công tác lập bản đồ địa chất - khoáng sản nhóm tờ Bến Khế - Đồng Nai tỷ lệ 1/200.000 (1979-1988) Nguyễn Đức Thắng 1988 Bđ-189
Báo cáo kết quả công tác trọng sa quang phổ bùn đáy nhóm tờ Kon Tum - Buôn Ma Thuột tỷ lệ 1/200.000 Trần Dương Lễ 1988 Bđ-188
Báo cáo kết quả lấy mẫu đãi trọng sa, bùn đáy nhóm tờ Bến Khế - Đồng Nai tỷ lệ 1/200.000 (1980-1986) Nguyễn Hữu Mai 1986 Bđ-193
Báo cáo kết quả lấy mẫu đãi trọng sa, bùn đáy nhóm tờ Phan Rang tỷ lệ 1/50.000 (1980-1986) Nguyễn Hữu Mai 1986
keyboard_arrow_up back to top