LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION


Báo cáo địa chất


Tên tài liệu Tác giả Năm Ký hiệu lưu trữ
Báo cáo kết quả nghiên cứu qui mô phòng thí nghiệm và qui trình công nghệ tuyển 3 litotip bauxit nguyên khai mỏ "1 Tháng 5" (tiếng Nga) Afanaxieva P.f. 1987
Báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài sử dụng ảnh hàng không và vũ trụ trong thành lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1/200.000 và 1/50.000 ở lãnh thổ Việt Nam (Báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài 44.01.05.02) Nguyễn Cận 1985 Bđ-168
Báo cáo kết quả thăm dò sơ bộ bauxit Bảo Lộc - Lâm Đồng Hà Văn Phú 1976
Báo cáo kết quả điều tra địa chất về nứt đất đang diễn biến ở các tỉnh: Đắk Lắk, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Sông Bé và các miền ảnh hưởng của chúng Phạm Huy Long 1995 Bđ-218
Báo cáo kết quả đo vẽ Bản đồ Địa chất và tìm kiếm Khoáng sản nhóm tờ Bồng Sơn 1/50.000 Trương Khắc Vi 2003 B-63
Báo cáo kết quả đo vẽ Bản đồ Địa chất và tìm kiếm Khoáng sản nhóm tờ Quảng Ngãi 1/50.000 Thân Đức Duyện 2000 B-59
Báo cáo kết quả đo vẽ Bản đồ Địa chất và tìm kiếm Khoáng sản nhóm tờ Hà Tiên-Phú Quốc tỷ lệ 1/50.000 Trần Công Đượng 1998 B-54
Báo cáo kết quả đo vẽ Bản đồ Địa chất và tìm kiếm Khoáng sản nhóm tờ M'ĐRĂC 1/50.000 Nguyễn Văn Trang 1998 B-55
Báo cáo kết quả đo vẽ Bản đồ Địa chất và tìm kiếm Khoáng sản nhóm tờ ĐĂCTÔ 1/50.000 Nguyễn Quang Lộc 1998 B-56
Báo cáo kết quả đo vẽ Bản đồ Địa chất và điều tra Khoáng sản nhóm tờ Tánh Linh - 1/50.000 Bùi Thế Vinh 2005 B-67
keyboard_arrow_up back to top