LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION


Báo cáo địa chất


Tên tài liệu Tác giả Năm Ký hiệu lưu trữ
Báo cáo kết quả đo vẽ bản Đồ địa chất và tìm kiếm khóang sản nhóm tờ Hội An - Đà Nẵng tỉ lệ 1 : 50.000 Cát Nguyên Hùng 1996 Bđ-228
Báo cáo kết quả đo vẽ bản đồ địa chất và tìm kiếm khoáng sản nhóm tờ Tuy Hòa tỉ lệ 1 : 50.000 Trương Khắc Vy 1997 Bđ-232
Báo cáo kết quả đo vẽ bản đồ địa chất và tìm kiếm khoáng sản nhóm tờ Tây Sơn - Lâm Đồng tỷ lệ 1/50.000 (1990-1993) Nguyễn Quang Lộc 1994 Bđ-213
Báo cáo kết quả đo vẽ bản đồ địa chất và tìm kiếm khoáng sản nhóm tờ Đông thành phố Hồ Chí Minh tỷ lệ 1/50.000 (1987-1993) Ma Công Cọ 1994 Bđ-214
Báo cáo kết quả đo vẽ lập Bản đồ Địa chất và tìm kiếm khóang sản nhóm tờ Đà Lạt tỉ lệ 1 : 50.000 Nguyễ Văn Cường 1995 Bđ-223
Báo cáo kết quả đơn giản, lựa chọn mẫu bauxit vùng mỏ Đắk Nông - Đắk Lắk để lưu trữ bảo tàng địa chất Thạch Quý, Phạm Thế Hiện 1995 B-53
Báo cáo kết quảđo vẽ Bản đồ Địa chất và tìm kiếm Khoáng sản nhóm tờ Vĩnh An 1/50.000 Nguyễn Đức Thắng 1998 B-57
Báo cáo kết qủa lấy mấu trọng sa và mẫu bùn nhóm tờ Đồng Bằng Nam Bộ tỉ lệ 1 : 200.000 Nguyễn Tuân 1987 Bđ-179
Báo cáo kết thúc đề tài "Soạn thảo hướng dẫn các phương pháp đo vẽ địa chất nhóm tờ tỷ lệ 1/50.000 (1/25.000)" Phan Viết Kỷ 1987 Bđ-177
Báo cáo lập Bản đồ Địa chát và tìm kiếm khoáng sản nhóm tờ Quảng Ngãi tỉ lệ 1 : 50.000 Thân Đưc Duỵên 1999 Bđ-265
keyboard_arrow_up back to top