LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION


Điều tra địa chất đô thị

Địa chất đô thị  là bộ phận của Địa chất môi trường ứng dụng cho khu vực đô thị, cung câp cơ sở khoa học, dữ liệu địa chất phục vụ quy hoạch, quản lý và phát triển bển vững đô thị và các vùng phụ cận. Đối tượng của địa chất đô thị gồm các thành phố và các khu vực xung quanh - nội thành, ngoại thành của thành phố, nội thị, ngoại thị của thị xã, thị trấn; đặc biệt là sự tác động của quá trình đô thị hóa tới môi trường.

 bản đồ địa chất đô thị

Nhiệm vụ của địa chất đô thị là cung câp cơ sở dữ liệu, xác lập các luận cứ về địa chất chung, địa chất môi trường, địa chât sinh thái, phân tích đánh giá những thuận lợi và khó khăn về địa chất, địa chất môi trường cho việc lập quy hoạch, xây dự ng và quản lý đô thị, đảm bảo sự phát triển đô thị bển vừng. địa chất đô thị có nhiệm vụ phát hiện, đánh giá những vấn đề địa chất môi trường (ô nhiễm môi trường địa chất, tai biến, suy thoái tài nguyên, v .v ...). Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp hạn chế tác hại của tai biến địa chất và những tác động tiêu cực đến môi trường địa chất do đô thị hóa, các giải pháp quy hoạch, xây dựng, phát triển bển vừng và quản lý đô thị trên cơ sở địa chât, Địa chất môi trường (xác định phương hướng phát triển không gian, phát triển cơ sờ hạ tầng, cấp nước, thoát nước, quản lý và xử lý chất thải, bảo tổn nguồn tài nguyên thiên nhiên).

 

keyboard_arrow_up back to top