LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION


Lập bản đồ Địa chất và điều tra khoáng sản

Công tác đo vẽ lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:500.000 Miền Nam Việt Nam (từ vĩ tuyến 17 trở vào) được Liên đoàn Bản đồ thực hiện từ năm 1976 đến năm 1982. Năm 1978 công tác đo vẽ bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:200.000 trên lãnh thổ Miền Nam cũng  được thực hiện bởi các đoàn Địa chất 206; 20B và 204 thuộc Liên đoàn Bản đồ 2 (sau này được sáp nhập vào Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam) gồm các nhóm tờ Huế - Quảng Ngãi,  Kon Tum - Buôn Ma Thuột, Bến Khế - Đồng Nai, Đồng bằng Nam Bộ, được hoàn thành vào năm 1994. Đây là thành tựu lớn mà Liên đoàn đã đạt được trong giai đoạn đầu của công tác điều tra cơ bản địa chất và khoáng sản trên lãnh thổ Miền Nam. Ngay sau khi đo vẽ 1:200.000 kết thúc, “Công trình Địa chất khoáng sản miền Nam Việt Nam” được tiến hành kịp thời nhằm thống nhất khung cấu trúc địa chất chung cho khu vực thể hiện trong “Báo cáo hiệu đính bản đồ địa chất khoáng sản miền Nam Việt Nam, tỷ lệ 1:200.000”, hoàn thành năm 1995.

bản đồ địa chất 1:200.000

Kết quả đo vẽ và công trình hiệu đính có ý nghĩa to lớn về khoa học cũng như thực tiển, công trình đã chi tiết hóa, điều chỉnh, bổ sung các thành tạo địa chất, khoáng sản của các giai đoạn nghiên cứu trước đây mà cơ bản là công trình đo vẽ bản đồ địa chất, khoáng sản tỷ lệ 1:500.000; đưa lại những nhận thức mới về cấu trúc địa chất, kiến tạo, sinh khoáng của vùng; phát hiện mới nhiều điểm và loại khoáng sản có triển vọng,  trong đó có nhiều mỏ đã được đưa vào thăm dò, khai thác, là cơ sở nền tảng cho công tác quy hoạch của các ngành kinh tế ở miền Nam.

 

Từ năm 1982, Nhà nước đã giao cho Liên đoàn công tác đo vẽ bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000. Hiện nay trên diện tích các tỉnh miền Nam thuộc phạm vi hoạt động của Liên đoàn, diện tích đã được đo vẽ đã là 85.176 km2 (gồm 32 nhóm tờ), chiếm khoảng 51% diện tích của miền Nam Việt Nam, trong đó Liên đoàn Bản đồ Địa chất Miền Nam thực hiện 31 nhóm tờ.

sơ đồ Bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000

keyboard_arrow_up back to top