LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION


Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản

Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản được Liên đoàn thực hiện theo đặt hàng của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Việc quy hoạch phù hợp với chiến lược khoáng sản phục vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, đảm bảo khai thác, sử dụng khoáng sản hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả, đồng thời tính đến sự phát triển khoa học công nghệ và nhu cầu khoáng sản tương lai.

Hiện nay công tác quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản được thực hiện theo nghị định 158/2016/NĐ-CP chính phủ ngày 29 tháng 11 năm 2016 gồm các nội dung sau:

a) Điều tra, nghiên cứu, tổng hợp, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và thực trạng hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản trên địa bàn địa phương;

b) Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch kỳ trước;

c) Xác định phương hướng, mục tiêu thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trong kỳ quy hoạch;

d) Thể hiện các khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản đã được phê duyệt;

đ) Khoanh định chi tiết khu vực mỏ, loại khoáng sản cần đầu tư thăm dò, khai thác và tiến độ thăm dò, khai thác. Khu vực thăm dò, khai thác khoáng sản được giới hạn bởi các đoạn thẳng nối các điểm khép góc thể hiện trên bản đồ địa hình hệ tọa độ quốc gia với tỷ lệ thích hợp;

e) Xác định quy mô, công suất khai thác, yêu cầu về công nghệ khai thác;

g) Giải pháp, tiến độ tổ chức thực hiện quy hoạch.

 

MỘT SỐ NHIỆM VỤ TIÊU BIỂU LIÊN ĐOÀN ĐÃ THỰC HIỆN

TT

Tên công trình

Năm

Chủ nhiệm

1

Quy hoạch công nghiệp khoáng sản tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2001 – 2010

2002

Võ Văn Vấn, Nguyễn Ngọc Hoa

2

Quy hoạch khai thác tài nguyên khoáng sản tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2004 – 2010 và định hướng đến năm 2020

2003

Võ Văn Vấn

3

Điều chỉnh quy hoạch khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản rắn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2005 – 2010

2005

Nguyễn Đăng Sơn

4

Quy hoạch bổ sung khoáng sản tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2001 – 2010

2005

Nguyễn Ngọc Hoa

5

Quy hoạch khai thác tổng thể tài nguyên khoáng sản TP Hồ Chí Minh đến năm 2010

2006

Nguyễn Ngọc Hoa

6

Quy hoạch khai thác Vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2006 – 2010 và định hướng đến năm 2020

2006

Võ Văn Vấn

7

Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh An Giang thời kỳ 2008-2020

2008

Mai Kim Vinh

8

Quy hoạch thăm dò, khai thác chế biến khoáng sản tỉnh Cà Mau giai đoạn 2009 – 2015 có xét đến 2020

2010

Mai Kim Vinh

9

Quy hoạch thăm dò, khai thác chế biến và sử dụng tài nguyên khoáng sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gia đoạn 2011 – 2020.

2010

Nguyễn Đăng Sơn

10

Quy hoạch khoáng sản tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2010 – 2020

2011

Phạm Văn Hường

 

 

keyboard_arrow_up back to top