LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION


báo cáo chuyên đề


Tên tài liệu Tác giả Năm Ký hiệu lưu trữ
Báo cáo tìm kiếm đánh giá than bùn tỉnh Lâm Đồng Đoàn Sinh Huy 1995
Báo cáo tổng hợp tài liệu địa chất, chất lượng và đánh giá tiềm năng than bùn Việt Nam Đỗ Chí Uy 1986 T-220
Báo cáo tổng kết phương án tìm kiếm sơ bộ molipden và các khoáng sản đi cùng vùng Tri Tôn - Tịnh Biên - An Giang Phạm Bá Cường 1988 Mo-3
Báo cáo tổng kết về công tác khảo sát địa chất vùng sét chứa monmorilonit An Giang Tôn Thất Tý 1984 Đs-176
Báo cáo về kết quả công tác địa chất đánh giá vật liệu xây dựng vùng Hà Tiên - Kiên Giang Tôn Thất Tý 1984 Đs-175
Báo cáo về kết quả khảo sát đánh giá sét gạch ngói Ba Hòn - Kiên Giang Hồ Thanh Hữu 1980 Đs-169
Báo cáo Điều tra Địa chất Đô Thị thành phố Đà Lạt Trần Tính 1997 Đt.11
Báo cáo Địa chất - Khoáng sản vùng Đô Thị Vĩnh long Đoàn Sinh Huy 1997 Đt. 41
Báo cáo điều tra Địa chất Đô Thị vùng Đô Thị Bảo Lộc Trần Tính 1997 Đt.12
Báo cáo điều tra Địa chất Đô Thị vùng Đô Thị Dung Quất - Vạn Tường Nguyễn Văn Bỉnh 1998 Đt. 39
keyboard_arrow_up back to top