In Trang Tin  LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM
Chào mừng Đại hội Đoàn thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2012-2017