LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION


Lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 nhóm tờ Kan Nack, thuộc các tỉnh Gia Lai, Kon Tum và Bình Định.

Năm: 2019

Chủ nhiệm đề án: Nguyễn Tiến Dũng.

Mục tiêu:

      Lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000, phát hiện, dự báo triển vọng khoáng sản và các tài nguyên địa chất khác; xác định hiện trạng môi trường địa chất và dự báo tai biến địa chất.

     Xác định đặc điểm, diện tích phân bố của các thành tạo địa chất, làm sáng tỏ cấu trúc địa chất khu vực và khoáng sản liên quan.

      Phát hiện tất cả các biểu hiện khoáng sản, khoáng chất công nghiệp và khoáng sản làm vật liệu xây dựng..., khoanh định các diện tích có triển vọng khoáng sản và các tài nguyên địa chất khác làm cơ sở tiến hành đánh giá tiếp theo.

       Xác định hiện trạng môi trường địa chất và dự báo các tai biến địa chất.

Nhiệm vụ:

       Nghiên cứu thành phần vật chất, khoanh định diện phân bố và làm rõ quan hệ của các thể địa chất, cấu trúc, lịch sử phát triển địa chất; làm sáng tỏ các vấn đề địa tầng, magma, cấu trúc địa chất và lịch sử phát triển địa chất vùng;

      Điều tra, phát hiện tất cả các loại khoáng sản và các tài nguyên địa chất khác, khoáng chất công nghiệp, khoáng sản làm vật liệu xây dựng; xác lập các quy luật phân bố các loại khoáng sản và những tiền đề, dấu hiệu phát hiện chúng; khoanh vùng triển vọng khoáng sản làm cơ sở để tiến hành đánh giá tiếp theo.

      Điều tra hiện trạng và khoanh vùng, dự báo các tai biến địa chất, môi trường địa chất độc hại, các khu vực bảo tồn địa chất.

keyboard_arrow_up back to top