LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION


tuneTin tức Filters
Picture for news item Tiếp đoàn Sở Địa chất và Khai khoáng tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc làm việc tại Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam

Tiếp đoàn Sở Địa chất và Khai khoáng tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc làm việc tại Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam

alarmThursday, June 20, 2019

       Thực hiện công văn số 180/KHHTQT của vụ khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Liên đoàn bản đồ Địa chất miền Nam đã tổ chức tiếp đón đoàn công tác của Sở Địa chất và Khai khoáng tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc làm việc tại Liên đoàn ngày 19 tháng 6 năm 2019. Mục đích là chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lập bản đồ địa chất và khoáng sản, tìm kiếm, thăm dò khoáng sản.

Hợp tác quốc tế về lập bản đồ địa chất, tìm kiếm, thăm dò khoáng sản

      Ông Thái Quang - Liên đoàn trưởng Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam đã chủ trì tiếp đón đoàn Sở Địa chất và Khai khoáng tỉnh Quảng Tây do ông Duan Jianbao, Phó Giám đốc, Sở Địa chất và Khai khoáng tỉnh Quảng Tây làm trưởng đoàn.

     Tại buổi tiếp, ông Duan Jianbao rất vui mừng trước sự đón tiếp nhiệt tình của Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam, ông Duan Jianbao đã giới thiệu những thành quả đạt được trong công tác lập bản đồ địa chất khoáng sản và những kỹ thuật công nghệ mới đã được nghiên cứu áp dụng có hiệu quả tại Trung Quốc trong công tác đo vẽ bản đồ địa chất khoáng sản, tìm kiếm, thăm dò, khai thác khoáng sản, nghiên cứu tai biến địa chất, môi trường địa chất, phân tích mẫu địa chất… Ông cũng mong muốn hợp tác chia sẽ kinh nghiệm với Việt Nam trong công tác lập bản đồ địa chất, thăm dò khai thác khoáng sản, và trân trọng mời phía Liên đoàn cử đại diện sang nghiên cứu tìm hiểu những công nghệ mới tại Sở Địa chất và Khai khoáng tỉnh Quảng Tây.

Hợp tác quốc tế về lập bản đồ địa chất, tìm kiếm, thăm dò khoáng sản

Đại diện sở Địa chất và Khai khoáng Quảng Tây tặng quà lưu niêm cho Liên đoàn

    Với sự nhiệt thành của Đoàn sở Địa chất và Khai Khoáng tỉnh Quảng Tây, Liên đoàn trưởng Thái Quang bày tỏ sự cảm ơn Đoàn đã chia sẽ nhưng thông tin quý giá và mở ra những cơ hội cho hợp tác, học tập, nghiên cứu của cả hai bên. Liên đoàn giới thiệu về những thành quả đã đạt được trong lĩnh vực lập bản đồ địa chất khoáng sản, tìm kiếm khoáng sản, mức độ nghiên cứu lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000, bản đồ sinh khoáng miền Nam Việt Nam, nghiên cứu địa động lực và biến đổi khí hậu, thiết bị và phương pháp phân tích mẫu địa chất mới được trang bị…

     Kết quả buổi tiếp đón và những thông tin quý báu được chia sẽ, Liên đoàn trưởng Thái Quang và ông Duan Jianbao cảm ơn Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và Lãnh đạo Sở Khai khoáng khoáng tỉnh Quảng Tây đã tạo điều kiện cho hai bên có cơ hội gặp gỡ chia sẽ những kinh nghiệm đáng giá, Liên đoàn sẽ báo cáo, tham mưu trình Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam nhằm thúc đẩy sự hợp tác về khoa học và công nghệ của cả hai bên.

Hợp tác quốc tế về lập bản đồ địa chất, tìm kiếm, thăm dò khoáng sản

P. TC-HC   

Leave your comment
keyboard_arrow_up back to top