LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION

Báo cáo địa chất kết quả công tác thành lập bộ bản đồ tổng hợp gồm bản đồ địa chất, địa mạo, địa chất thủy văn, địa chất công trình, vỏ phong hóa, khoáng sản tỷ lệ 1/50.000 khu Quảng Sơn - Đăk Nông - Đăk Lăk

Liên hệ tham khảo

Báo cáo địa chất kết quả công tác thành lập bộ bản đồ tổng hợp gồm bản đồ địa chất, địa mạo, địa chất thủy văn, địa chất công trình, vỏ phong hóa, khoáng sản tỷ lệ 1/50.000 khu Quảng Sơn - Đăk Nông - Đăk Lăk


Năm: 1988
Tác giả: Bùi Phú Mỹ
Ký hiệu lưu trữ: Bđ-181