LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION


 

SỨ MỆNH


Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam đã trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, ghi đậm dấu ấn những năm tháng làm việc đầy gian khổ, nhưng cũng rất đỗi hào hùng của nhiều thế hệ địa chất. Nhìn lại chặng đường vẻ vang đã qua, chúng ta vô cùng tự hào vì những thành quả lao động gian khổ của lớp lớp thế hệ cán bộ công nhân viên địa chất Liên đoàn đã và đang góp phần xứng đáng vào công cuộc phát triển của đất nước. Những thành tựu to lớn đó được đúc kết trong các công trình đo vẽ lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản ở các tỷ lệ, các báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu kiến tạo sinh khoáng và các công trình tìm kiếm thăm dò những vùng mỏ cụ thể trên phần lãnh thổ phía Nam của Tổ quốc. Những kết quả đó là cơ sở khoa học - thực tiễn quan trọng để Nhà nước hoạch định các chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển bền vững các vùng kinh tế-xã hội ở miền Nam Việt Nam.

Tin tức

Trong khung khổ các hoạt động Khoa học và Công nghệ của Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam ngày 25/9/2020, tại trụ sở Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam (số 200 Lý Chính Thắng, P.9, Quận 3) đã diễn ra Hội thảo đề tài KHCN trọng điểm cấp Nhà nước: “Nghiên cứu đặc điểm kiến tạo và tác động của các hoạt động nhân sinh có khả năng làm thay đổi trường ứng suất...
Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tại công văn số 1570/ĐCKS-VP ngày 22 tháng 6 năm 2020, công văn số 2906/BTNMT_TDKTTT ngày 29 tháng 5 năm 2020 về việc tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới ...
Được sự đồng ý của Đảng bộ Khối cơ sở Khối Bộ Tài nguyên và Môi trường, ngày 28 và 29 tháng 5 năm 2020 Đảng bộ Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam đã tổ chức trọng thể Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.
keyboard_arrow_up back to top