• Hoạt động nghiên cứu ngoài thực địa
  • Tiếp đoàn Ngoại giao hoa kỳ - năm 2013
  • Hoạt động của Liên đoàn
  • Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
  • Ảnh đi B3 - năm 1973
  • Kỷ niệm ngày hội Địa chất Năm 2013
  • Hội thao giao lưu văn nghệ ngày truyền thống Thanh niên Công nhân thành phố Hồ Chí minh (15/10/1982-15/10/2013)
  • Đại hội CNVC năm 2014
  • Hội nghị CBCNVC năm 2015
  • Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV
  • Hội thao Thanh niên Liên đoàn
    
Bản đồ vị trí
Powered By Subgurim(http://googlemaps.subgurim.net).Google Maps ASP.NET

Xem bản đồ lớn
Lượt truy cập
1646431