LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION


 

SỨ MỆNH


Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam đã trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, ghi đậm dấu ấn những năm tháng làm việc đầy gian khổ, nhưng cũng rất đỗi hào hùng của nhiều thế hệ địa chất. Nhìn lại chặng đường vẻ vang đã qua, chúng ta vô cùng tự hào vì những thành quả lao động gian khổ của lớp lớp thế hệ cán bộ công nhân viên địa chất Liên đoàn đã và đang góp phần xứng đáng vào công cuộc phát triển của đất nước. Những thành tựu to lớn đó được đúc kết trong các công trình đo vẽ lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản ở các tỷ lệ, các báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu kiến tạo sinh khoáng và các công trình tìm kiếm thăm dò những vùng mỏ cụ thể trên phần lãnh thổ phía Nam của Tổ quốc. Những kết quả đó là cơ sở khoa học - thực tiễn quan trọng để Nhà nước hoạch định các chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển bền vững các vùng kinh tế-xã hội ở miền Nam Việt Nam.

Tin tức

Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà tại hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 và giai đoạn 2021 – 2025 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, ngày 22/1.
Ngày 27 tháng 11 năm 2020, tại Hội trường tầng 5, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần thứ IV.
Ngày 21-22/11/2020 Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 45 năm thành lập, xây dựng và phát triển. Các hoạt động “ Toạ đàm khoa học và gặp mặt” đã được tổ chức thành công tốt đẹp.
keyboard_arrow_up back to top