LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION

Đoàn Địa vật lý

TRUNG TÂM ĐỊA VẬT LÝ

Trụ sở: Số 171 Trương Định, Phường 9, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh.

Điện thoại:  08. 9351141,  Fax: 9316272.

E-mail :geophycentre@gmail.com

 

Kỹ sư - Nguyễn Văn Lưu

Phó giám đốc Trung tâm Địa vật lý – phụ trách

Trung tâm Địa vật lý là đơn vị sản xuất trực thuộc Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam, tiền thân là Đội Địa vật lý được tách ra từ Đoàn Địa chất 607 (1987), có trách nhiệm thực hiện công tác địa vật lý phục vụ cho công tác đo vẽ bản đồ và tìm kiếm khoáng sản của Liên đoàn thông qua các quyết định giao nhiệm vụ của Liên đoàn hoặc các hợp đồng kinh tế với các đơn vị trong Liên đoàn và chịu trách nhiệm trước Liên Đoàn trưởng về chất lượng, kết quả công viêc; tham gia xây dựng các quy trình, quy phạm, định mức kinh tế kỹ thuật và tiêu chuẩn về công tác địa vật lý.

Trung tâm đã trưởng thành và phát triển với đội ngũ cán bộ (kỹ sư, kỹ thuật) lâu năm, có kinh nghiệm và được bổ sung lực lượng kỹ sư trẻ năng động. Được trang bị máy móc và công nghệ hiện đại, Trung tâm đã hoạt động rất hiệu quả trong công tác đo vẽ bản đồ-tìm kiếm, thăm dò khoáng sản cũng như khảo sát địa chất cho các công trình xây dựng trọng điểm đặc biệt đã tham gia khảo sát hầu hết các nhà máy thủy điện khu vực phía nam Việt Nam. Trung tâm hiện đang tiếp tục phát triển và thực hiện nhiều hợp đồng kinh tế trong nhiều lĩnh vực: môi trường, xây dựng, đặc biệt là các công trình ngầm và tìm kiếm nước dưới đất.

 

Tập thể cán bộ công nhân viên Trung tâm

Đo tham số địa vật lý

Thiết bị đo xạ

Đo tham số địa vật lý

Mẫu thí nghiệm phóng xạ

 

Mặt cắt ảnh điện được xử lý trên phần mềm chuyên dụng