LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION

Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Liên đoàn

Sắp xếp theo

VẤN ĐỀ TUỔI ĐỊA CHẤT VÀ PHÂN CHIA ĐỊA TẦNG ĐỐI VỚI CÁC TRẦM TÍCH LỤC ĐỊA Ở ĐẢO PHÚ QUỐC, QUẦN ĐẢO THỔ CHU, QUẦN ĐẢO AN THỚI TỈNH KIÊN GIANG, VIỆT NAM

Đảo Phú Quốc, quần đảo Thổ Chu và quần đảo An Thới nằm trong vịnh Thái Lan thuộc tỉnh Kiên Giang. Trước năm 1975, các nhà địa chất Pháp xếp các trầm tích ở đây vào một phân vị gọi là “cát kết thượng” có tuổi khoảng Jura - Creta.
Liên hệ tham khảo

30 NĂM THÀNH LẬP LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

Năm 2005 là năm có nhiều ngày lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước; là năm đánh dấu mốc son quan trọng trên con đường 60 năm phát triển ngành Địa chất Việt Nam và 30 năm thành lập Liên đoàn Bản đồ Địa chất Miền Nam (tiền thân là Liên đoàn Địa chất 6).
Liên hệ tham khảo

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC PHƯƠNG SAI TRONG CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH VÀNG

Phân tích vàng luôn là một vấn đề khó do bởi các kết quả phân tích thường không ổn định. Bỏ qua các yếu tố về máy móc thiết bị, phương pháp kỹ thuật, trong bài báo này, chúng tôi khảo sát phép phân tích phương sai bao gồm phương sai lấy mẫu và phương sai phân tích để xác định nguyên nhân của sự không ổn định trong kết quả phân tích.
Liên hệ tham khảo

ĐẶC ĐIỂM CHUYÊN HÓA SINH KHOÁNG CỦA GRANITOID PHỨC HỆ SA HUỲNH MỘT DẪN LIỆU MỚI VỀ TIỀM NĂNG SINH KHOÁNG THIẾC, KIM LOẠI HIẾM CỦA CÁC THÀNH TẠO GRANITOID TUỔI TRIAS Ở NAM VIỆT NAM

Trong những năm gần đây, với những nghiên cứu chi tiết về thành phần vật chất, đã có nhiều công trình đề cập đến khả năng sinh khoáng thiếc, kim loại hiếm của các thành tạo granitoid tuổi Trias. Tuy vậy, các dẫn liệu cụ thể để chứng minh dự đoán trên cũng còn hạn chế.
Liên hệ tham khảo

ĐỊA CHẤT – TÀI NGUYÊN – MÔI TRUỜNG NAM VIỆT NAM 2005 MỤC LỤC

1- Các trầm tích lục địa màu đỏ ở quần đảo An Thới. Bùi Phú Mỹ, Trần Hồng Lĩnh. 6
Liên hệ tham khảo

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU HIỆN TƯỢNG CHAO ĐẢO VÀ SỦI BỌT Ở HỒ THÁC CẠN, TRỊ AN (HỒ HẦM SẤU), TỈNH ĐỒNG NAI

Trên cơ sở kết quả khảo sát, phân tích, đánh giá tài liệu địa chất, kiến tạo động lực, địa vật lý… bước đầu, bài báo đã xác định nguyên nhân chủ yếu dẫn đến hiện tượng chao đảo và sủi bọt ở khu vực nói trên chủ yếu là do ảnh hưởng cộng hưởng của các sóng (S,L) động đất M= 9,0 độ Richter xảy ra cùng thời điểm tại khu vực ngoài khơi phía tây bắc đảo Sumatra ở Indonesia.
Liên hệ tham khảo

LOESS NGUỒN GỐC GIÓ Ở VIỆT NAM VÀ ĐÔNG NAM Á

Trong bài báo này, các tác giả trình bày những kết quả nghiên cứu chủ yếu trong nhiều năm qua về loess ở Việt Nam; đặc biệt, ở miền Đông Nam Bộ nói chung, ở Thủ Đức nói riêng và một số nơi khác như: đảo Phú Quốc, Tây Nguyên,v.v... Trong đó, các tác giả đã tập trung và nhấn mạnh đến vị trí địa tầng, các mặt cắt tiêu biểu, điều kiện cổ địa lý,... và ý nghĩa, giá trị của các thành tạo loess ở Việt Nam.
Liên hệ tham khảo

MỘT SỐ TẠI LIỆU MỚI VỀ CÁC THÀNH TẠO GRANITOID NHÓM TỜ BA TƠ

Phức hệ Sa Huỳnh thuộc thành tạo granit kiểu S tuổi Trias sớm-giữa, có mối liên quan nguồn gốc với khoáng hóa thiếc, kim loại hiếm.
Liên hệ tham khảo

MỘT VÀI KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU KHẢO SÁT KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN KHOÁNG HÓA VÀNG DƯỚI SÂU KHU VỰC NÚI BÀ TA - NÚI ĐĂNG CA BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊA VẬT LÝ

Nghiên cứu đánh giá khả năng phát triển khoáng hóa dưới sâu của các đới quặng nội sinh là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác đo vẽ bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000.
Liên hệ tham khảo

NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP PHÒNG TRÁNH DÔNG SÉT TRONG VÙNG THUNG LŨNG SÔNG LA NGÀ, ĐỨC LINH – TÁNH LINH, BÌNH THUẬN

Vùng thung lũng sông La Ngà thuộc hai huyện Tánh Linh và Đức Linh nằm về phía tây nam tỉnh Bình Thuận, hàng năm vào những tháng đầu và cuối mùa mưa hiện tượng sét đánh đã gây ra nhiều thiệt hại cho người và tài sản.
Liên hệ tham khảo