LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION

Đảng bộ Liên đoàn

 

 

ĐẢNG BỘ

LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

  Đảng bộ Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam. Qua 40 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ Liên đoàn xứng đáng là lực lượng nồng cốt lãnh đạo Liên đoàn phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà toàn Đảng, toàn dân và chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn, đến nay bộ Liên đoàn trải qua 7 nhiệm kỳ với các bí thư Đảng ủy: Văn Đình Cúc; Nguyễn Kinh; Mai Xuân Thảo; Đào Xuân Miện; Nguyễn Tường Tri; Cát Nguyên Hùng; nay là đồng chí Thái Quang - Liên đoàn trưởng.

Năm 2015, đại hội Đảng bộ lần thứ XIV Đảng bộ Liên đoàn đã bầu ra ban chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020 gồm các đồng chí: Thái Quang; Đỗ Văn Lĩnh, Trần Ngọc Khai, Phạm Văn Tuất, Trần Duân, Nguyễn Đăng Sơn, Nguyễn Văn Lưu, Lê Nguyễn Thanh Hùng, Phạm Văn Hường, Vũ Trọng Tấn, Nguyễn Thị Thắm.

 

 

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020

 

Đại hội Đảng bộ lần thứ IV năm

 

Đại hội Đảng bộ lần thứ V

 

Hội nghị Đảng bộ giữa nhiệm kỳ 2005 – 2010

 

Đại hội Đảng viên năm 2007

 

Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2014

 

Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV nhiệm kỳ 2015-2020

 

CÁC DANH HIỆU ĐƯỢC ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG NHẬN QUA CÁC THỜI KỲ