LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION

Đoàn Thanh niên

 ĐOÀN THANH NIÊN LIÊN ĐOÀN

 

Đoàn cơ sở Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam trực thuộc Đoàn Khối Bộ Tài nguyên và Môi trường, đội ngũ ĐVTN có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm trong lao động sản xuất, có truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Là lực lượng tiên phong của Đảng, Đoàn Thanh niên Liên đoàn có tinh thần nhiệt tình trong công tác, phấn đấu vượt qua những nhiệm vụ khó khăn, luôn cố gắng học tập rèn luyện để tiếp nối thế hệ cha anh.

Ngoài những công việc chuyên môn đoàn Thanh niên Liên đoàn hưởng ứng tham gia các phong trào do Đoàn khối phát động.Tổ chức các hoạt động xã hội: thăm hỏi bà mẹ Việt Nam anh hùng và những người có công với cách mạng, trẻ em nghèo nơi vùng sâu vùng xa…

Trải qua 40 năm Đoàn cơ sở Liên đoàn trải qua 20 nhiệm kỳ gồm các đồng chí: Pham Đức Nở; Trần Văn Túc; Cao Văn Phơ; Vũ Ngọc Sơn; Phạm Văn Tuất; Nguyễn Công Thủy; Đinh Hữu Trọng; Phan Minh Cang; Nguyễn Tiến Sơn.

Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Liên đoàn nhiệm kỳ 2015-2017

Lâm Văn Phương; Nguyễn Tiến Dũng; Lâm THanh; Bùi Thanh Hoàn – Bí thư; Nguyễn Mai Phúc Lợi.

Hội thao kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn TNCSHCM (năm 2011)

Giao lưu với đoàn TN Tây Ninh 2012

Thăm nghĩa trang liệt sỹ tại Tây Ninh

Hội thao thanh niên khối BTN&MT năm 2013

Thăm mẹ Việt Nam anh hùng tại Củ chi

Lễ trưởng thành đoàn năm 2014

Hội thao thanh niên Liên đoàn năm 2015

Bằng khen của Đoàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2000

Bằng khen của Đoàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2010