LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION

Thông tin chung

LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

Địa chỉ: 200 Lý Chính Thắng, phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 3 843 86 76    -   Fax: (08)  39 316 272

Email: info@bddcmn.vn    -  website: www.bddcmn.vn

Mã số thuế: 0301 444 048

 

Liên Đoàn Bản Đồ Địa Chất Miền Nam là đơn vị sự nghiệp công lập Trực thuộc Tổng Cục Địa Chất và Khoáng sản Việt Nam. Được thành lập vào ngày 22/11/1975 với các chức năng: nghiên cứu, điều tra địa chất và môi trường, tai biến địa chất theo kế hoách của nhà nước. Ngoài ra Liên đoàn còn thực hiện các hợp đồng kinh tế và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản.

 

   Bộ máy của Liên đoàn gồm 3 phòng quản lý chức năng, 2 trung tâm chuyên đề và 2 Đoàn trực thuộc. Các phòng  thực hiện công tác quản lý về đề tài, thẩm định đánh giá chất lượng, quản lý nhân sự, lên kế hoạch và quản lý các hoạt động chung. Các trung tâm và các Đoàn thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu và sản xuất theo kế hoạch của Liên đoàn. Ngoài ra, các đơn vị còn thực hiện các hợp đồng kinh tế theo đơn đặt hàng của các tổ chức kinh tế.

  Kể từ khi thành lập đến nay, Liên đoàn đã thực hiện các nhiệm vụ của Nhà nước giao là điều tra cơ bản và lập bản đồ Địa chất – Khoáng sản theo các tỷ lệ từ 1:200.000 đến 1:50.000 trên phần lãnh thổ phía Nam kéo dài từ Đèo Hải Vân đến cực Nam của tổ quốc. Ngoài ra còn thực hiện các dịch vụ địa chất như quy hoạch khoáng sản, địa chất đô thị, tìm kiếm thăm dò, đánh giá tiềm năng các loại khoán sản, đánh giá tác động môi trường và dự báo tai biến ... Những công trình mà Liên đoàn Bản đồ địa chất Miền Nam đã thực hiện góp phần góp phần không nhỏ trong sự phát triển kinh tế của đất nước.

  Liên đoàn bản đồ địa chất miền nam lưu giữ một khối lượng lớn các loại tài liệu về lĩnh vực Địa chất - Khoán sản bao gồm: sách, tạp chí, bản đồ địa chất các tỷ lệ từ 1:25.000 đến 1:500.000, các mẫu vật đá, khoáng sản và cổ sinh địa tầng. Phục vụ công tác nghiên cứu, tham khảo tài liệu.

  Liên đoàn có đội ngũ cán bộ khoa học mạnh về chuyên môn, trình độ từ kỹ sư đến tiến sỹ chuyên ngành địa chất, chiếm phần lớn quân số của Liên đoàn.

  Liên đoàn đã trang bị các loại thiết bị hiện đại, các phần mềm chuyên dụng phục vụ cho công tác quản lý, nghiên cứu và sản xuất phù hợp xu thế phát triển công nghệ của thời đại.

  Với năng lực hiện nay, Liên đoàn có thể đảm nhận bất kỳ nhiệm vụ chuyên môn nào thuộc chức năng của Liên đoàn, phục vụ mọi nhu cầu của xã hội.