LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION

Thủ tục Giám định mẫu địa chất

CHO TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN

Hồ sơ gồm có:

  1. Đơn xin giám định mẫu vật Địa chất.  (Tải mẫu)
  2. Danh mục chi tiết hàng hóa đính kèm
  3. Mẫu vật địa chất

  

Nhận và xử lý hồ sơ:

1.  Nhận hồ sơ tại phòng giám định, Xử lý hồ sơ yêu cầu giám định mẫu vật Địa chất
2.  Khách hàng nộp tiền lệ phí giám định
3.  Trả phiếu kết quả giám định mẫu vật Địa chất
4.  Thời gian trả kết quả giám định: tùy vào mức độ phức tạp của mẫu vật mà kết quả có thể giao động khác nhau.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ số điện thoại:

028 39 317 595

(đang cập nhật điện thoại di động).

Phòng kỹ thuật - Kế hoạch, tổ Giám định mẫu Địa chất

 

 

Giấy chứng nhận VILAS

Văn bản chức năng giám định mẫu địa chất

(đang cập nhật)