LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION

Công đoàn Liên đoàn

CÔNG ĐOÀN LIÊN ĐOÀN

Trải qua 40 phát triển, Công đoàn Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam thể hiện vai trò xứng đáng là tổ chức đại diện cho quền lợi của người Lao động, làm cầu nối giữa Đảng, Chính quyền và Nhân dân, góp phần tích cực vào sự phát triền chung của Liên đoàn.

Với tinh thần trách nhiệm của mình,Công đoàn Liên đoàn luôn quan tâm đến tâm tư nguyện vọng của người lao động, kịp thời hỗ trợ động viên người lao động vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Về công tác văn hóa xã hội Công đoàn Liên đoàn tính cực hưởng ứng những cuộc vận động của Công đoàn Tổng cục phát động: thi đua yêu nước, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hướng về trường sa thân yêu, giúp đỡ hội người nghèo tàn tật…; tích cực phát động các hoạt động văn hóa lành mạnh như thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe, văn nghệ và những sự kiện giao lưu kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước…

Đến nay Công đoàn Liên đoàn đã trải qua 8 nhiệm kỳ với các đồng chí chủ tịch Công đoàn: Hoàng Kim; Nguyễn Văn Thuyết; Phan Chính; Nguyễn Gia Tâm; Nguyễn Viết Chu; Đỗ Đình Phùng; Nguyễn Văn Cường; Phạm văn Tuất.

 

Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2013-2018

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

 

 

Với những thành quả đạt được, Công đoàn Liên đoàn được nhận nhiền phần thưởng cao quý từ cấp lãnh đạo và Tổng Công đoàn.