LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION


Địa vật lý


Tên tài liệu Tác giả Năm Ký hiệu lưu trữ
Báo cáo cấu trúc địa chất sâu lãnh thổ Việt Nam trên cơ sở xử lý và tổng hợp các tài liệu địa vật lý tỷ lệ 1/1.000.000. Phạm Khoản 1985 Vl-167
Báo cáo khoan kiểm tra dị thường từ vùng Tri Tôn - Hòn Đất - Kiên Giang Nguyễn Ngọc Thu 1986 Vl-171
Báo cáo kết quả bay kiểm tra bản đồ từ hàng không miền nam Việt Nam Nguyễn Xuân Sơn 1977 Vl-98
Báo cáo kết quả khảo sát một số thông số vật lý ảnh hàng không vũ trụ đa phổ phục vụ nghiên cứu địa chất khu vực Lâm Đồng. Nguyễn tài Thinh 1987 Vl-192
Báo cáo kết quả nghiên cứu tính chất vật lý của đá và quặng trên lãnh thổ Việt Nam (Đề tài 44.01.02.03) Nguyễn Khải 1986 Vl-189
Báo cáo kết quả sử dụng phương pháp phóng xạ khảo sát phối hợp tìm kiếm cát nặng vùng ven biển Hàm Tân - Thuận Hải tỷ lệ 1/25.000 Trương Thanh Hương 1980 Vl.VI-03
Báo cáo kết quả sử dụng phương pháp phóng xạ khảo sát phối hợp tìm kiếm cát nặng vùng ven biển nam Phan Thiết - Thuận Hải tỷ lệ 1/25.000 Trương Thanh Hương 1981 Vl.VI-02
Báo cáo kết quả áp dụng phương pháp phóng xạ tìm kiếm cát nặng vùng Mũi Né - Thuận Hải tỷ lệ 1/20.000 Phùng Thế Lễ 1978 Vl.VI-01
Báo cáo đặc điểm phân tích tài liệu thăm dò từ miền vĩ độ thấp (Trên thí dụ phân tích tài liệu thuộc lãnh thổ Việt Nam) Nguyễn San 1985 Vl-165
Báo cáo địa vật lý kết quả khảo sát dải dị thường từ Hòn Đất - Rạch Phooc - Tri Tôn vùng Rạch Giá - Hà Tiên - Kiên Giang tỷ lệ 1/25.000 -> 1/50.000 Phùng Thế Lễ 1981 Vl-138
keyboard_arrow_up back to top