LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION

SỰ BIẾN ĐỘNG ĐỊA HÌNH ĐÁY SÔNG ĐỒNG NAI ĐOẠN TỪ CÙ LAO BÌNH CHÁNH ĐẾN CÙA LAO RÙA (GIAI ĐOẠN: 1995 - 1999 - 2004)

Liên hệ tham khảo
Địa hình đáy sông Đồng Nai, đoạn chảy qua cù lao Bình Chánh và cù lao Rùa dài khoảng 16km đã có nhiều biến động sau 10 năm có các hoạt động khai thác cát lòng sông.Nguyễn Nhã Toàn, Đinh Văn Tùng
Đoàn Địa chất I, Liên đoàn Bản đồ Địa chất Miền Nam

Tóm tắt

Địa hình đáy sông Đồng Nai, đoạn chảy qua cù lao Bình Chánh và cù lao Rùa dài khoảng 16km đã có nhiều biến động sau 10 năm có các hoạt động khai thác cát lòng sông.
Năm 2004 so với thời điểm năm 1995, đáy sông Đồng Nai tại khu vực cù lao Bình Chánh có cao trình bị hạ thấp thêm 3 ÷ 5m tại vị trí các bãi cạn và 10-13m tại vị trí các lạch sâu. Tại cù lao Rùa, đáy sông có cao trình bị hạ thấp thêm 1 ÷ 2m tại vị trí các bãi cạn và 6-7m tại vị trí các lạch sâu. Năm 2004, đáy sông Đồng Nai nơi các lạch sâu có cao trình lớn nhất từ -15m đến -18m, cá biệt -23m. Trắc diện dọc đáy sông trên toàn tuyến có dạng rất lồi lõm mất cân bằng bởi sự hiện diện của các gờ cạn và các hố sâu. Trắc diện ngang của các mặt cắt hồi âm đều cho thấy trục dòng chảy (lạch sâu) đã được mở rộng và áp sát về hai phía bờ tạo vách bờ rất dốc.
Các bãi cát được thăm dò năm 1995, phần lớn đã bị khai thác quá độ sâu và cự ly cách bờ theo giấy phép. Đây là nguyên nhân chính đã làm biến động địa hình đáy sông Đồng Nai trên toàn tuyến theo chiều hướng tiêu cực ảnh hưởng đến sự mất ổn định của đường bờ tại khu vực nghiên cứu.

 

ABSTRACT

DONG NAI RIVER BED TOPOGRAPHY CHANGING

(FROM BINH CHANH TO RUA ISLETS IN PERIOD 1995-1999-2004)

 

Nguyen Nha Toan, Dinh Van Tung

South Vietnam Geological Mapping Division

 

The topography of Dong Nai River bed from Binh Chanh to Rua islets about 16 km long has had many changes since 10 years due to sand exploitation from river bed.

In comparison with 1995, in 2004 the Dong Nai River bed at Binh Chanh has depressed 3-5m in shallow sections and 10-13m in deep sections. At Rua islet the river bed has depressed 1-2m in shallow sections and 6-7m in deep sections. In 2004 the Dong Nai River bed has had elevation ranging from -15 to -18m and -23m particularly. The river bed lengthwise section is convex and concave shaped due to existence of high edges and deep holes. The cross section of the river bed indicates enlargement of deep flow near river banks making steep talus.

Sands explored in 1995 have been principally exploited exceeding permeted depth and distance from river banks. This this main reason of Dong Nai River bed changes along whole section creating unstablity of river banks line.