LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION

Báo cáo đo vẽ lập Bản đồ Địa chất và tìm kiếm khoáng sản nhóm tờ Phan Thiết tỉ lệ 1 : 50.000

Liên hệ tham khảo

Báo cáo đo vẽ lập Bản đồ Địa chất và tìm kiếm khoáng sản nhóm tờ Phan Thiết tỉ lệ 1 : 50.000


Năm: 1998
Tác giả: Hoàng Phương
Ký hiệu lưu trữ: Bđ-248