LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION

Phương án tìm kiếm molybden và các khoáng sản đi kèm vùng Krông Pha - Thuận Hải tỷ lệ 1/50.000

Liên hệ tham khảo
Phạm Bá Cường

Phương án tìm kiếm molybden và các khoáng sản đi kèm vùng Krông Pha - Thuận Hải tỷ lệ 1/50.000


Tác giả: Phạm Bá Cường
Năm: 1977
Ký hiệu lưu trữ: Mo.VI-01