LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION

Thu thập tổng hợp tài liệu về sạt lở bờ sông vùng Tp. Hồ Chí Minh và ĐBSCL

Liên hệ tham khảo
Nguyễn Huy Dũng

Thu thập tổng hợp tài liệu về sạt lở bờ sông vùng Tp. Hồ Chí Minh và ĐBSCL


Tác giả: Nguyễn Huy Dũng
Năm: 2003
Ký hiệu lưu trữ: Mt - 5