LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION

Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang đến thăm và làm việc tại Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam

12 Tháng Năm 2017
Lãnh đạo Liên đoàn tặng hoa chào mừng Bộ trưởng

Tham dự buổi làm việc có Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang, ông Trần Quý Kiên – chánh Văn phòng Bộ, ông Lê Đức Hành – Vụ trưởng phụ trách Văn phòng Bộ tại TP. Hồ Chí Minh, ông Tạ Đình Thi – Vụ Trưởng Vụ tổ chức Cán Bộ, Bà Hồ Thu Giang – Vụ trưởng Vụ tài chính, ông Tăng Thế Cường – phó chánh Văn phòng; về phía Liên đoàn có ông Thái Quang – Phó Liên đoàn trưởng phụ trách và các đồng chí cán bộ chủ chốt của Liên đoàn.

Tại buổi làm việc đồng chí Thái Quang đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoặch năm 2011. Công tác điều tra cơ bản về địa chất khoáng sản là nhiệm vụ trọng yếu làm cơ sở để quy hoạch và định hướng phát triển các ngành kinh tế khác, có nhiều phát hiện mới về địa chất khoáng sản trong quá trình thực hiện các đề án. Những năm gần đây vốn đầu tư cho công tác điều tra cơ bản có phần hạn chế do đó về vấn đề giải quết việc làm cho cán bộ công nhân viên có phần khó khăn. Với nhiều biện pháp tích cực và sự phấn đấu vượt khó, Lãnh lãnh đạo và CBCNV toàn Liên đoàn đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng thăm một số nơi làm việc tại Liên đoàn

Bộ trưởng đánh giá cao năng lực và những nhiệm vụ mà Liên đoàn đã thực hiện trong những năm qua và ghi nhận những kết quả đạt được mà Lãnh đạo, cán bộ công nhân viên Liên đoàn đã tích cực vượt khó trong tình hình chung của đất nước để hoàn thành nhiệm vụ; đồng thời nêu các định hướng chiến lược của Đảng, Chính phủ, Bộ tài nguyên và Môi trường trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản trong những năm tiếp theo.

 

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Thái Quang thay mặt lãnh đạo Liên đoàn trân trọng cảm ơn sự quan tâm, những ý kiến chỉ đạo sát thực của Bộ trưởng và mong muốn tiếp tục được sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Phòng Kỹ Thuật

Để lại bình luận của bạn